Nieuwe bestuursleden

Zaterdag 21 januari 2017 zijn tijdens de nieuwjaarsreceptie Gea Reitsema benoemd als voorzitter en Sharon van Wijk als vice-voorzitter.

Het bestuur bestaat daarnaast uit Harm Nuwolt, penningmeester, Judith Knollema, secretaris, en Roy van Elteren, algemeen lid.

 

Aanvullende gegevens