Vrienden van TurnGroep Noord

Draag je TurnGroep Noord een warm hart toe? Word dan Vriend!


De Vrienden van TurnGroep Noord is een club met enthousiaste leden, die allen €50,- per jaar storten om extra projecten binnen de vereniging te kunnen bekostigen waar anders geen geld voor is. Als je een idee hebt voor een goede besteding van het geld kun je dit inbrengen bij secretaris@turngroepnoord.nl. Het bestuur bekijkt alle suggesties en beslist uiteindelijk wat de beste bestemming voor het geld is.

De Vrienden van TurnGroep Noord kent allerlei leden: (groot)ouders, buren, kennissen van de turnsters, maar ook bedrijven helpen zo onze vereniging.

Alle Vrienden krijgen een vermelding op de website.

 

Wil je ook meedoen? Neem dan contact op met de commissie PR & commerciële zaken:

Luit Knollema

  • tel. 06 26848183

Aanvullende gegevens